Cập nhật thông tin khi đăng link lên facebook

Các bạn truy cập vào link: developers.facebook.com/tools/debug.

Nếu cần, bạn có thể kích hoạt tính năng thu thập lại bấm. Debug

Chúc bạn thành công!!!