List website

List website tham khảo giá rẻ, ai cần liên hệ mình nhé! http://maudep.com.vn/maudep/adsesign http://maudep.com.vn/maudep/ales http://maudep.com.vn/maudep/amthucvuonsua http://maudep.com.vn/maudep/arvi-furniture http://maudep.com.vn/maudep/asianmotors http://maudep.com.vn/maudep/atnvietnam http://maudep.com.vn/maudep/balashop http://maudep.com.vn/maudep/benhviendieuhoa http://maudep.com.vn/maudep/betonplus http://maudep.com.vn/maudep/butdep http://maudep.com.vn/maudep/cauthangviet http://maudep.com.vn/maudep/caycanh24h http://maudep.com.vn/maudep/changagoibonmua http://maudep.com.vn/maudep/chungcuk35tanmai http://maudep.com.vn/maudep/congamaccao http://maudep.com.vn/maudep/congtylaodong http://maudep.com.vn/maudep/dacsantoanquoc http://maudep.com.vn/maudep/dailyhyundaicaudien http://maudep.com.vn/maudep/detmaysonla http://maudep.com.vn/maudep/dienmaynhatbai http://maudep.com.vn/maudep/dienthoai http://maudep.com.vn/maudep/dogia http://maudep.com.vn/maudep/donghokinhmatthoitrang http://maudep.com.vn/maudep/dophuot http://maudep.com.vn/maudep/dophuotthuykim http://maudep.com.vn/maudep/duhoc http://maudep.com.vn/maudep/fashion http://maudep.com.vn/maudep/finali http://maudep.com.vn/maudep/fordhathanh http://maudep.com.vn/maudep/fordlangha http://maudep.com.vn/maudep/gammavietnam http://maudep.com.vn/maudep/giadungminhtri.com http://maudep.com.vn/maudep/handi http://maudep.com.vn/maudep/hanoifarm http://maudep.com.vn/maudep/hondaotonhapkhau http://maudep.com.vn/maudep/hondaotonhapkhau1 http://maudep.com.vn/maudep/hyundaidongdo http://maudep.com.vn/maudep/imp...

Hướng dẫn đưa trình soạn thảo của wordpress về phiên bản cũ

Cách 1: Chèn một đoạn code vào file functions.php Một cách cực kỳ đơn giản dành cho những bạn thích code. Các bạn hãy chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng trên website của bạn nhé add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false'); Cách 2: Sử dụng plugin wordpress cũng...