HOSTING SỬ DỤNG 100% SSD và LitespeedAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

START

25k


Dung lượng 1G

Băng thông 20G

Địa chỉ Email 10 

Tài khoản FTP 01

Database SQL 01


Sub Domain 01

START UP

50k


Dung lượng 1.5 G

Băng thông 40G

Địa chỉ Email 20 

Tài khoản FTP 01

Database SQL 01

Addon Domain 01

10 sub domains

CÁ NHÂN

100k


Dung lượng 2 G

Băng thông Unlimited 

Địa chỉ Email 50 

Tài khoản FTP 05

Database SQL 05

Addon Domain 02

50 sub domains

DOANH NGHIỆP

200k

Dung lượng 4 G

Băng thông Unlimited 

Unlimited Email

Tài khoản FTP 20

Database SQL 

Unlimited 

Addon Domain 05

Unlimited sub domains