Hướng dẫn đưa trình soạn thảo của wordpress về phiên bản cũ

Hướng dẫn đưa trình soạn thảo của wordpress về phiên bản cũ

Cách 1: Chèn một đoạn code vào file functions.php

Một cách cực kỳ đơn giản dành cho những bạn thích code. Các bạn hãy chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng trên website của bạn nhé

add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);

Cách 2: Sử dụng plugin

wordpress cũng cung cấp cho chúng ta 1 plugin tên là: Classic Editor các bạn download cài đặt plugin này nhé!

Chúc các bạn thành công!